Awaryjne otwieranie samochodów

 

Tel. 720 198 198

 

Pracownicy naszej firmy posiadają certyfikaty z profesjonalnych

kursów otwierania zamków oraz Licencje Komendanta Policji

w Poznaniu uprawniające do wykonywania zleceń związanych z

otwieraniem samochodów.